Universitatea "Petru Maior"

http://www.upm.ro/

Universitatea "Petru Maior" - departamentul IFRD

http://www.ifrd.upm.ro/

Admitere 2011 - Universitatea "Petru Maior"

http://admitere.upm.ro/

Antreprenoriat de Succes şi Întreprinderi Competitive

http://antreprenoriat.upm.ro/

Reţea de cluburi pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile

http://adaptabilitate.upm.ro/

Centrul de Instruire si Perfecționare

http://cip.upm.ro/

Centrul de Cercetare în Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale

http://cclasc.upm.ro/